Ter ondersteuning van professionals/audits afnemen

(Thuis)zorgorganisaties: verpleegtechnische handelingen        en auditeren

Wanneer u als medewerkster van een ambulant verpleegkundig technisch team de diensten niet ingevuld krijgt, kunt u contact met mij opnemen voor de mogelijkheden.

In de thuiszorg werken medewerkers in hun eentje bij een cliënt. Dit gaat op basis van vertrouwen aan de hand van hun deskundigheid en C.V.

Wanneer u als thuiszorgorganisatie wilt weten hoe uw medewerkers werken, kunt u audits laten afnemen. Bij certificering voor onder andere HKZ kan dit noodzakelijk zijn. Ik loop een afgesproken aantal cliënten per medewerker mee en observeer aan de hand van een opgestelde lijst van competenties. Wanneer dit gewenst is kan ik coachend tewerk gaan. Feedback geven vindt aan elke medewerker direct na het bezoeken van hun laatste cliënt plaats. Nadat alle medewerkers geauditeerd zijn vindt er een gesprek plaats met de opdrachtgever.

Hulp nodig?